Τεχνολογία Virtualization

Virtualization είναι η τεχνολογία που επιτρέπει σε ένα φυσικό server να τρέχει δύο ή και περισσότερα λειτουργικά συστήματα ταυτοχρόνως, δημιουργώντας πολλαπλούς εικονικούς server. Οι διαφορετικοί αυτοί εικονικοί server, εκτελούν διαφορετικά λειτουργικά συστήματα και πολλαπλές εφαρμογές ενώ μοιράζονται τους πόρους ενός μόνο φυσικού υπολογιστή.
Επειδή κάθε εικονική μηχανή είναι απομονωμένη από άλλες εικονικές μηχανές, αν κάποιος καταρρεύσει, δεν επηρεάζει τους άλλους, εξασφαλίζοντας έτσι στην επιχείρησή σας οικονομία και ασφάλεια.
Image

VMware, Hyper-V, VirtualBox, KVM

Πλεονεκτήματα Τεχνολογίας Virtualization

Μείωση Kόστους

Μείωση κόστους απόκτησης και συντήρησης server καθώς και εξοικονόμηση ενέργειας (λειτουργίας, ψύξης). Κάνετε περισσότερα με λιγότερο εξοπλισμό και κόστος.

Εργονομία

Καλύτερη εργονομία και εξοικονόμηση χώρου με λιγότερους φυσικούς server.

Βελτιστοποίηση Διαχείρισης

Βελτιστοποίηση διαχείρισης πόρων και εφαρμογών.

Πολλαπλά Λειτουργικά

Πολλαπλή εφαρμογή λειτουργικών συστημάτων (Windows Server, Linux, Windows, κλπ) σε έναν φυσικό server.

Βελτίωση Ασφάλειας

Μείωση τρωτότητας, βελτίωση ασφάλειας, ταχύτερη προσθήκη νέων server και εφαρμογών.

Μέγιστη Ευελιξία

Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, ευελιξία και επεκτασιμότητα.

Ευέλικτες Αναβαθμίσεις

Eλαχιστοποίηση του κινδύνου να αλληλεπιδράσουν οι εφαρμογές μεταξύ τους σε αναβαθμίσεις ή αλλαγές.

Virtual Servers

Δημιουργία προτύπου για εύκολη αντιγραφή virtual server.

Αυτοματοποίηση

Μέγιστη δυνατή αυτοματοποίηση και ελαχιστοποίηση χρήσης bandwidth, με αποτέλεσμα την καλύτερη λειτουργία των εφαρμογών.

Θέλετε να μιλήσουμε για την Επιχείρησή σας;