Διαμόρφωση Mail & Fax Servers

Επικοινωνία με Mail & Fax Servers

Οργανώστε αποτελεσματικά και με ασφάλεια την ηλεκτρονική επικοινωνία της επιχείρησής σας.

Τέλος στα περιττά έξοδα εκτύπωσης και στις ατέλειωτες διαδρομές στον εκτυπωτή, όλη η επικοινωνία σας ηλεκτρονικά στον υπολογιστή σας, για λήψη και αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και fax.

Διαμόρφωση Mail & Fax Servers

Δυνατότητες Mail & Fax Servers

Eγκατάσταση και διαμόρφωση του mail και fax server, με δημιουργία και διαχείριση των λογαριασμών (email accounts), διαμόρφωση των κανόνων (rules), eMail forwarding, re-routing & αρχειοθέτησης, antivirus, antispam και λήψη backup

Οι χρήστες μπορούν να στέλνουν και να λαμβάνουν fax χωρίς να φεύγουν από τα γραφεία τους.

Οποιοδήποτε εκτυπώσιμο έγγραφο μπορεί να αποσταλεί με fax, χωρίς να χρειάζεται να εκτυπωθεί προηγουμένως σε χαρτί.

Απαιτείται λιγότερος εξοπλισμός γραφείου, καθώς τα εισερχόμενα fax μπορούν να τυπωθούν από οποιονδήποτε εκτυπωτή.

Τα fax μπορούν να αρχειοθετηθούν ηλεκτρονικά, ελαχιστοποιώντας ή μηδενίζοντας την ανάγκη χρήσης χαρτιού, με οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος.

Οι γραμμές fax μπορούν να μειωθούν καθώς ο fax server μπορεί να αποθηκεύσει και να αποστέλλει τα fax μόλις μια γραμμή είναι διαθέσιμη.

Τα μεταδιδόμενα fax είναι πάντοτε ευανάγνωστα και έχουν επαγγελματική εμφάνιση.

Θέλετε να μιλήσουμε για την Επιχειρησή σας;

Ζητήστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.