Τεχνολογία Virtualization

Τεχνολογία Virtualization

Virtualization είναι η τεχνολογία που επιτρέπει σε ένα φυσικό server να τρέχει δύο ή και περισσότερα λειτουργικά συστήματα ταυτοχρόνως, δημιουργώντας πολλαπλούς εικονικούς server. Οι διαφορετικοί αυτοί εικονικοί server, εκτελούν διαφορετικά λειτουργικά συστήματα και πολλαπλές εφαρμογές ενώ μοιράζονται τους πόρους ενός μόνο φυσικού υπολογιστή.

Επειδή κάθε εικονική μηχανή είναι απομονωμένη από άλλες εικονικές μηχανές, αν κάποιος καταρρεύσει, δεν επηρεάζει τους άλλους, εξασφαλίζοντας έτσι στην επιχείρησή σας οικονομία και ασφάλεια.

Τεχνολογία Virtualization

Πλεονεκτήματα Τεχνολογίας Virtualization

VMware, Hyper-V, VirtualBox, KVM

Μείωση Kόστους

Μείωση κόστους απόκτησης και συντήρησης server καθώς και εξοικονόμηση ενέργειας (λειτουργίας, ψύξης)

Πολλαπλά Λειτουργικά

Πολλαπλή εφαρμογή λειτουργικών συστημάτων (Windows Server, Linux, Windows, κλπ) σε έναν φυσικό server

Ευέλικτες Αναβαθμίσεις

Eλαχιστοποίηση του κινδύνου να αλληλεπιδράσουν οι εφαρμογές μεταξύ τους σε αναβαθμίσεις ή αλλαγές

Εργονομία

Καλύτερη εργονομία και εξοικονόμηση χώρου με λιγότερους φυσικούς server

Βελτίωση Ασφάλειας

Μείωση τρωτότητας, βελτίωση ασφάλειας, ταχύτερη προσθήκη νέων server και εφαρμογών

Virtual Servers

Δημιουργία προτύπου για εύκολη αντιγραφή virtual server

Βελτιστοποίηση Διαχείρισης

Βελτιστοποίηση διαχείρισης πόρων και εφαρμογών

Μέγιστη Ευελιξία

Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, ευελιξία και επεκτασιμότητα

Αυτοματοποίηση

Μέγιστη δυνατή αυτοματοποίηση και ελαχιστοποίηση χρήσης bandwidth

Θέλετε να μιλήσουμε για την Επιχειρησή σας;

Ζητήστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.